CRFT Tobaco

380.000 350.000

– Nicotine : 40MG

– Dung tích: 30 ml

– Hương vị thuốc lá mộc