Đầu Rba Smok RPM40

200.000

Lõi RBA RPM40 có thể dùng chung với các máy
– Smok Fetch 40
– Smok Alike
– Smok RPM 80
– Smok Fetch 80
– Smok Nord 2