Đầu Pod LostVape Orion Mesh Coil 0.8

220.000

– Pack bao gồm 2 đầu pod rỗng