Đầu Pod rỗng Smok Nord

80.000 60.000

Pack bao gồm 3 cái